Patolojik Nedir

Patolojik bulunmadi fakat aşağıdaki yazıların size yardımı olabilir
ceeee
01 | Narsizm

..la ilişkileri besleyen ve psikolojik bir gereksinim olarak bütün insanlarda varolan kendini sevme (normal narsisizm), diğer uçta ise diğer insanlarla ilişkileri baltalayan sahte kendini sevme (patolojik narsisizm) bulunmaktadır. Bu ikisini ayırt edebilmek bazı durumlarda çok zor olmakla birlikte, kişilerarası ilişkilerin niteliğine bakıldığında narsisizmin ..

..on kesme, kesilme (kol ve bacak kaybı için) ampute kesilmiş anastomoz ağızlaşma, ağızlaştırma, normal olarak ayrı olan organik iki aralık veya organ arasında cerrahi bir pasaj veya patolojik geçit oluşumu anatomi canlı varlıkların yapı ve şeklini inceleyen bilim dalı anazarka yaygın ödem anterior öndeki, önde bulunan, öncel anevrizma atardamar veya kalpte meydana gelen y..

..analizi ile dışavurumculuk arasındaki ilişkiyi şu şekilde açıklar: “Bastırılan tüm bu duyguların ileride bir hastalık kaynağı haline gelerek ‘nevrozlar’ diye tanınan patolojik olayları yarattığını söylüyordu Freud. Böylelikle Freud, eski psikoloji anlayışının aksine dış etkenlere değil de, insanın içinde yer alan bilinç dışı dünyaya bağlıyordu psiko..

04 | Anatomi

..er. Sessiz harfler –e seslidir. Latince terimlerin yazılma ve okunma kurallarının daha iyi anlaşılması için tıp terminolojisi ders notlarından yararlanılması gereklidir. Alıntıdırpatolojik..

..n var olup olmadığı araştırılmalıdır. Kadınlarda kanda CA-125 testi ve transvajinal ultrasonografi yumurtalık kanserinin kesin teşhisi için tam olarak yeterli değildir. Kesin tanı için patolojik inceleme gereklidir. CA-125 testi, yumurtalık kanseri nedeniyle ameliyat geçirmiş ve yumurtalıkları alınmış olan kadınların takibinde çok yardımcıdır.. Bu hastalarda periyodik olarak ..

..ten bir iki gün önce almak gerekmektedir. Ayrıca bu adet döneminde hastanın hamile olmadığının tespit edilmesi de gerekmektedir. İşlem sırasında ufak bir miktarda rahim içindeki doku patolojik inceleme için alınmaktadır. Doku seviyesinde incelendiği için, elde edilen bilgi çok önemlidir. Patalog, adetin o günü ile doku gelişiminin uygun olup olmadığını inceler. Eğer uygun is..

07 | Biyokimya

..amı boyunca onun vücudunda meydana gelen olayların hepsine birden metabolizma adı verilmektedir. Bu nedenle biyokimya büyük oranda metabolizma ile ilgilenmektedir. Bununla beraber bazı anormal patolojik koşullar altında metabolizmada görülen ayrıcalıklar, yalnız hastalıkların teşhisinde görülen ayrıcalıklar, yalnız hastalıkların teşhisinde rol oynamakla kalmayıp, aynı zamanda nor..

08 | Salpenjit

..rülen sebebi, doğum veya düşük sonrası enfeksiyonları ve dölyatağı boynu iltihaplarıdır. Bunlardan bazıları gonokoklardan ileri gelir. Salpenjit bir veya iki taraflı olabilir. Anatomo-patolojik şekilleri çok çeşitlidir: Nezlevi salpenjitler, özekdoku salpenjitleri veya irinli salpenjitlker (piyosalpenks). Salpenjit, üzücü sonuçlara yol açabilir. Had devresinde peritonite sebep..

09 | anastomoz

..anastomoz: ağızlaşma, ağızlaştırma, normal olarak ayrı olan organik iki aralık veya organ arasında cerrahi bir pasaj veya patolojik geçit oluşumu..

..macıyla içe atmayı öğrenir. İçe atma terimi daha çok, bazı değer yargılarının benimsenmesini tanımlamak amacıyla kullanılır. İçe atma mekanizması depresyonların psikodinamiğinde patolojik bir nitelik kazanır. Depresyona eğilimli olan kişi hoşgörüsüz ve suçlayıcı ana-baba tutumlarıyla yetişmiş olduğundan , egosu yeterince gelişmemiştir ve bundan ötürü çevresindeki i..

.. Adet kanamasıyla eş zamanlı burun kanamaları ya da vücudun çeşitli yerlerinde kanama ve morarmalar. Nasıl tanı konur ? Endometriozisin tanısı lezyonların direk olarak görülmesi ve patolojik olarak incelenmesi ile konur. Yani kesin tanı için cerrahi şarttır. Öyküde endometriozisden kuşku duyulan hastalarda kısırlık problemi de varsa mutlaka tanısal laparoskopi yapılmalıdır...

..sleki işlevsellikte düzelme sağlanabilir. Gereksiz girişimler engellenmelidir. Fiziksel egzersiz cesaretlendirilmelidir. Eşlik eden belirtilere göre ilaç seçilir. Dr.Murat Eren ÖZEN patolojik..

13 | otopsi

..otopsi ölümün sebebini anlamak için cesedi açma işi. otopsi, savcinin ve yargicin gerekli gördüğü hallerde, adlî tipla ve patolojik anatomi ile ilgili hekimler tarafindan yapilir, iç organlarda, ölümün meydana geliş sebebi, tip bilimi bakimindan incelenir. ..

14 | Korku

..lir. Fobiye bagli olarak alkol bagimliligi gelismis ise fobinin tedavi edilmesi ile bagimliligin tedavisi kolaylasir. Altta yatan fobi belirtilerini ortadan kaldirmadan bagimliliktan kurtulmak zordur.patolojik..


..:: Online Uyeler ::..

Bi soru sor